Estrela do Día

(Cartel do espectáculo de Produccións Excéntricas)